Homepage (Uitgifteprijs)

 Economie 

Homepage  
 
 
Homepage » Economie » Uitgifteprijs


 

Uitgifteprijs

Economie  Uitgiftekoers  Uitloten

Uitgifteprijs
De prijs die een uitgevende instelling hanteert als het een effect op de markt brengt bij een emissie.
Vergelijk beheerders ...De is de prijs waartegen nieuw te introduceren effecten geplaatst worden bij de beleggers die op de emissie ingeschreven hebben.
Hoogste rente ...

Uitgifteprijs
Bij een obligatie: De inschrijvingsprijs, uitgedrukt in een percentage van de zogenaamde nominale waarde van de obligatie.


De prijs waarvoor u een beleggingsproduct tijdens de inschrijvingsperiode kunt aankopen
Underwriter ...

Uitgifteprijs
De prijs waartegen nieuw te introduceren aandelen worden verkocht aan de beleggers die op de emissie hebben ingeschreven.
Uitloten ...

De Escape: bedroeg NLG. 4.853,50 = 10 keer de stand van de AEX op dat moment. De houder ontving na precies 5 jaar de AEX keer 10, met de als minimum.

Toegevoegde waarde tussen de nominale waarde van een titel en de uitgifteprijs of de nominale waarde en marktwaarde. In termen van verandering: Toegevoegde waarde van de cursus op de futures-prijzen.

Dit betekent boven de nominale waarde. De ligt boven de nominale waarde en bedraagt dus meer dan 100 %.

Emissie die door een bank of syndicaat tegen een lagere koers dan de uitgifteprijs van de uitgevende instelling wordt overgenomen.

Op nieuwe uitgiftes, op de primaire markt, kan je kosteloos intekenen. De kosten en commissies zitten vervat in de . Op de secundaire markt moet je bovenop de aankoopprijs ook nog een makelaarscommissie betalen.

Obligaties die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement.

GreenshoeEen Greenshoe is het recht van de instelling die een emissie begeleidt om bij de uitgevende instelling een bepaald extra percentage van de uitgegeven effecten in de dagen na de uitgifte tegen de te kopen om zo de markt in ...

Zie ook: Zie ook: Rente, Aandelen, Nominale, Nominale waarde, Obligatie

Economie  Uitgiftekoers  Uitloten

 
RSS Mobile